A Rákóczi iskolában jól kezelik korunk kihívásait

0

Ősztől hagyományos módon oktatnak az általános iskolákban, így a Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában is, melynek az idei tanévtől Tóthné Patonai Csilla az igazgatója. Vele beszélgettünk a félévzárás kapcsán, s az általa elmondottakból kiderült, hogyan feleltek a digitális oktatás kihívásaira, hogy online térbe került a Játsszunk iskolást! programjuk, hogy pályázatokat nyertek, hogy hány osztály került karanténba, és az is hogy elégedett a 291 diákjuk 4,18-as tanulmányi átlagával.

– Mennyiben befolyásolja az iskola életét a karantén helyzet?
– A járványügyi helyzet és a korlátozó intézkedések hatnak mindennapi életünkre. Bár az online oktatás számos lehetőséget kínál, a személyes iskolai jelenlét fontossága megkérdőjelezhetetlen. Örülünk, hogy az idei tanévben megvalósulhat a jelenléti oktatás, ami természetesen az előírt szabályok betartása mellett zajlik. Hiányoznak azonban a közösségi élet eseményei: az osztályprogramok, iskolai, délutáni közösségi rendezvények, és a különféle edzések, melyek a diákélet részei a tanulás mellett.

– A jelentős programokat sikerül megtartani?
– Évek óta közkedvelt a „Játsszunk iskolást!” programunk, mely az iskolakezdést könnyíti meg a leendő első osztályosoknak. 2020-ban, a pandémia miatt a személyes találkozás nem jöhetett létre, így online térben, interaktív formában tartjuk meg a foglalkozásokat. Egyedülálló, újszerű kezdeményezésünk pozitív fogadtatásra talált az iskolába készülő óvódások és szüleik körében. Októbertől, minden hónap második szombat délelőttjén találkozunk teamsen keresztül leendő első osztályosainkkal.
Ezeken az alkalmakon három és fél órás interaktív foglalkozáson vesznek részt a nebulók. Betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, megismerkednek a leendő tanító nénikkel. Az érdeklődők bármikor bekapcsolódhatnak a programba, biztatok mindenkit, bátran éljenek a lehetőséggel! Ha ellátogatnak iskolánk honlapjára, ott minden információt megtalálnak a jelentkezéshez!
Elnyertük az Örökös Boldog Iskola címet. 2020. október 9-én iskolánk boldog osztályai a világnap alkalmából ismét meglepetésekkel készültek, remek nap részesei lehettünk mindannyian! Kiemelkedő és rendhagyó esemény volt az október 23-i emlékséta és koszorúzás. Az adventi gyertyagyújtások az alsó tagozaton osztálykeretben történtek, a felsősöknek pedig – távolságtartással és maszkviseléssel – a főépület aulájában.
Karácsonyi együttlétünk sajnos elmaradt, mert a szereplőgárda karanténba került. Az első félév során a téli szünet előtt két nappal két osztályunk vonult karanténba, kontaktként való érintettségük miatt.

– Az intézményben végeztek Covid-tesztelést?
– Több alkalommal történt tesztelés, amit a kollégák örömmel fogadtak, és amelyen jelentős számban részt is vettek. Szerencsére negatív eredmények születtek.

Hasonló cikkünk  Folytatódott a Kirakat Tárlat Nagykőrösön

– Az előző tanév második félévében a jelenléti oktatást digitális váltotta fel. Ebben az ismeretlen szituációban a legoptimálisabb megoldást kellett megtalálni.
– Egyik napról a másikra felfordult az addigi megszokott iskolai életünk, egy hétvége állt rendelkezésre a tantermen kívüli digitális oktatásra történő átállásra. Ez új helyzetet jelentett pedagógusok, szülők, diákok számára is, az oktatás színterének változása szemléletmód váltást igényelt. Pedagógusként legfontosabb feladat a technológiai háttér feltérképezése, a diákok elérhetőségeinek begyűjtése volt. Az egységes platform a Google Classroom lett, mellette különböző alkalmazásokat használtam, így a Zoom-ot, Kahoot-ot, Redmentát.
Az új rendszer magával hozta az elsajátítandó tananyag átgondolását. Nagy kihívást jelentett a tananyag tartalmának kiválasztása, az ellenőrzés, a számonkérés, az értékelés kialakítása. A hangsúlyok áttevődtek. Nagyobb lehetőség nyílt a csoportmunkára, projektmunkára, kollaborációra. A gyerekek számára ezek a munkaformák motiváló hatásúak voltak.
A tantermen kívüli oktatás bevezetésének első időszakában gondot okozott a megoldott feladatok visszaküldése, a határidők betartása. Megfelelő eszköz hiányában nem minden tanuló tudott bekapcsolódni az „élő” órákba. A rákóczis diákok számára az iskola korlátozott számban biztosított táblagépet, így támogatva az otthoni tanulást. Internetkapcsolattal nem rendelkező, külterületen élő tanulóink számára nyomtatott feladatlapokon juttattuk el a tananyagot.
Az alsó tagozatos gyerekeknek a feladatok értelmezésében, az elkészített munkák visszaküldésében, a napirend kialakításában szükségük volt a szülői támogatásra is.
A családokkal való kapcsolattartás telefonon, messengeren, skypon valósult meg. Az osztályfőnökök, szaktanárok igyekeztek mindenkit elérni, segítséget nyújtani.
Tapasztalataim szerint a diákok többségénél jól működött a digitális módszer, sokan még javítottak is érdemjegyeiken. A lemaradókat, lassabban haladókat tanév elején egyéni foglalkozásokon segítettük a felzárkózásban.

– Hogyan értékeli az elmúlt félévet?
– Elsősorban kiemelkedő sikereinkről, fejlődésünkről szeretnék beszámolni. A 2019/2020-as tanévben az 1−6. évfolyamon került bevezetésre a tanulás támogatására a Komplex Alapprogram, ami idén a hetedikeseknél folytatódik.
Szeptembertől bevezettük a Microsoft 365 rendszert, amely egy egységes digitális felület. Ennek kapcsán intézményi keretek között a pedagógusok és diákok képzése megtörtént. A tavaszi időszakban szerzett tapasztalatokat elemeztük, s felállítottunk egy Digitális Munkacsoportot, amely kidolgozta a tantermen kívüli oktatás eljárásrendjét. Átgondolásra került a feldolgozandó tananyagtartalom, a teamsen keresztül tartott élő órák számának meghatározása, a számonkérés formái, az értékelés és az osztályozás. Igyekeztünk mindenki a számára könnyen értelmezhető SZMSZ-t összeállítani, ami segít kiigazodni az érintetteknek a távoktatásban. Úgy gondolom, készen állunk arra, hogy szükség esetén biztosítani tudjuk az oktatás folyamatosságát.
Sikeres pályázatot nyújtottunk be a ,,30 készlet otthonra talál Karácsonyig” elnevezésű felhívásra. Lelkes diákjaink már birtokba is vették a nyereményt. Az ARM Hungary jóvoltából újabb 2 micro:bit készlettel /20 micro.bit/ gyarapodtunk a microbit botorkálás program keretében.

Hasonló cikkünk  Szövetség: Vegye vissza a pedagógusképzést a Neumann egyetem, a Károlinál nincs jó kezekben

– Ebben a tanévben érkezett a Rákóczi iskolába igazgatóként. Megtalálta-e a közös hangot a tantestülettel?
– A munkát már augusztus elején elkezdtem, és Dr. Mocsai Zoltánné címzetes igazgató asszony minden segítséget megadott, hogy zökkenőmentes legyen a vezetőváltás mind a pedagógusok, mind a diákok számára. Az első napokban nagy hangsúlyt fektettem az ismerkedésre, kollégáimmal egyéni beszélgetéseket folytattunk, melyeket az oldott hangulat, az őszinteség, közvetlenség és a másik iránti érdeklődés, nyitottság jellemzett. Nagy örömömre szolgál tanártársaim bizalma, hisz nevelőtestületünket senki nem hagyta el a nyár folyamán. Mivel „kis iskola” vagyunk, a légkör családias, már én is névről ismerem a gyerekek többségét. Pedagógustársaim közvetlen, szakmailag jól felkészült, munkájukra igényes, elhívatott és elkötelezett munkatársak, akik a tananyag átadásán túl sokat tesznek a hozzánk járó gyermekekért, hisz nemcsak tanítanak, hanem nevelnek is.

Balla Kriszta