Általános iskolai beiratkozás ideje

0
Heti Hírek

A Ceglédi Tankerület – amelyhez tartoznak a nagykőrösi általános iskolák is – meghatározta a beiratkozás rendjét. Eszerint a 2021/2022. tanévre a beiratkozás április 15-én, csütörtökön 8-19 óra között és április 16-án, pénteken 8-18 óra között lesz. A tankerület felhívja a figyelmet, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik. A szülő köteles a 2015. augusztus 31-ig született gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az emberi erőforrások miniszterének határozata értelmében az általános iskola a járványügyi szempontok figyelembevételével beosztást készít a beiratkozás időpontjára vonatkozóan. Elektronikus úton is be lehet iratkozni a tanévre. Ebben az esetben a szükséges iratokat a tanítási év első napján kell bemutatni.

Hasonló cikkünk  Vár a Kolping iskola!

Aki a gyermekét nem íratja be az iskolába, szabálysértést követ el.

tudósítónktól