fbpx
18.3 C
Kecskemét
2021. szeptember 16., csütörtök

FRISS HÍREK

A Hungary Meat Kft. szerint Kis-Szeniczey Kálmán valótlanságokat közölt a félegyházi vágóhídról

Kis-Szeniczey Kálmán kiskunfélegyházi képviselő (Veled a Városunkért Egyesület) egy hónapja nyílt levelet írt az ottani vágóhíddal kapcsolatban. Ezt a KecsUP szó szerint közölte egy cikkben. A Hungary Meat Kft. ezzel kapcsolatban azzal kereste meg szerkesztőségünket, hogy a nyílt levélben (a jogi képviselő úgy fogalmaz: a cikkben) több valótlanság is szerepelt, és szeretnék, ha ezzel szemben a valóság is megjelenne hasábjainkon. Ennek teszünk most eleget. Azzal, hogy a cikkben megjelent nyílt levél Kis-Szeniczey Kálmán önkormányzati képviselő gondolatainak összessége, nem szerkesztőségünk állításai.

A vágóhidat üzemeltető cég szerint a képviselő nyílt levelében a következő állítások nem felelnek meg a valóságnak:

  • „A zajterhelés határértékeinek megállapítása, ellenőrzése egyáltalán nem közmegelégedésre és szakmailag, jogilag nem megnyugtató módon történik. A fő bűzforrás pedig az átemelő szivattyú.”
  • „A Pini család tulajdonában álló üzem működése az elmúlt 25 év alatt számos építéshatósági, környezetvédelmi, adó- és munkaügyi problémát produkált. Ezek közül kiemelten érinti a folyamatos zaj- és bűzterhelés, a 0-24 órás működés az Erdélyváros délnyugati részén, a szomszédos kertvárosi utcákban élő lakosságot… Pedig a valóságban egy alacsonyfrekvenciás állandó motor zajról beszélnük, ami messzire hallható. Hozzátéve, hogy ez hely a legnagyobb bűz forrás is, az egyik lakóháztól kevesebb, mint 60 méterre.”
  • „A zavaró bűzzel járó tevékenység határértékekkel való jogi szabályozásával a kormány a mai napig adós maradt.”
  • “Még 2019 októberében egy lakosság által felkért zajszakértő egyértelműen megállapította, hogy a túllépés van, igaz arról a zajmérésről nem tudott a vágóhíd. Ez a zajszakértő is zavaró frekvenciákról beszélt. A dokumentum szerint az észekkeleti oldalon a biofilter – azaz az átemelő szivattyú 0-24 órában megy,…”

A Hungary Meat Kft. szerkesztőségünknek küldött levelében azt írja, hogy ezekkel szemben a valóság a következő:

a.) A szennyvíz átemelővel kapcsolatosan rögzíthető, hogy ezen területnél működik egy darab biofilter, egy darab ventilátor, továbbá az eszköznél különböző aknák helyezkezdnek el, illetve a 30 m3 űrtartalmú, zártfedelű szennyvíz átemelő aknában 6 méter mélyen helyezkedik el a szennyvíz átemelő szivattyú, amely szakaszos üzemmódban szintvezérlés alapján kapcsol, tehát egyértelűen megállapítható pusztán ezen körülményből, hogy az nem 0-24 órás időtartamban működik.

b.) Rögzíthető az is, hogy a szennyvíz előtisztító telepen és a szennyvíz átemelőnél lévő biofilter töltet forgatása 2020. június 12. napján elvégzésre került, a töltetek forgatására pedig pusztán évente egy alkalommal kerül sor.

c.) A szennyíz előtisztító telepen, a szennyvíz átemelőnél és az állati eredetű melléktermék udvarban megtalálható biofilterek leválasztási hatásfokának szagméréssel történő akkreditált meghatározását külön megrendelés alapján, 2020. augusztus 25. napján az Eurofins KVI-PLSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. Vizsgálólaboratórium végezte el. A szagmérésről készült SZ-200198-01 számú szakértői vélemény és a 20-0198-01 számú vizsgálati jegyzőkönyv 2020. november 9. napján megküldésre került az illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv részére, amely megküldés alapján a közigazgatási szerv a BK/KTF/01381-13/2020. számú mérési jegyzőkönyv tárgyú levelében foglaltak szerint, az egységes környezethasználati engedélyben előírt mérési kötelezettséget teljesítettnek tekintette.

d.) A zajvédelemmel összefüggésben Cikkben szereplő valótlan tényállításokkal szemben a valóság az, hogy a Társaságnak a 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 30. szám alatti telephelyén a környezeti zajkibocsátást 2020. szeptember 24. napján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának megbízásából a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Zaj-, rezgés-, világítás Laboratóriuma teljeskörűen vizsgálta. A környezeti zajkibovcsátásról készült BZK 2004 azonosító számú mérési jegyzőkönyben foglaltak alapján pedih megállapításra került, hogy a zajkibocsátás a nappali és éjjeli időszakban is teljes mértékben megfelel a zajkibocsátási határértéknek.

e.) Rögzítendő ugyanakkor azon körülmény is, miszerint az előző bekezdésben említett telephely tiszta övezeti részén, az áruszállítás és a rakodás zajterhelő hatásának csökkentése érdekében 2010. év őszén 7,5 méter magas és 31 méter hosszú fal épült meg. Ezen zajvédő fal felújítására is sor került a 2017-es évben, amely felújítás keretében a régi zajvédő falak új hangnyelő réteggel lettek ellátva. Mindezeken túlmenően az északi oldalon, valamint a keleti oldalon további 7,5 méter magas, 38 méte , illetve 49 méter hosszú zajvédő fal került megépítésre. Ezen zajvédő fal felújítására is sor került a 2017-es évben, amely felújítás keretében a régi zajvédő falak új hannyelő réteggel lettek ellátva. Az említetteken felül, az északi üzemépület északi oldalán a 2015-ös évben 117,6 méter hosszú, 793,8 m2 felülető zajárnyékoló fal kerül megépítésre, valamint ugyancsak az északi oldalon 2016-ban a hűtőtornyok zajcsökkentése került megvalósításra, továbbá a 2017.-es évben az északi gépészeti udvar teljes hosszúságában további hangelnyelő réteg került felszerelésre. Az említettek mellett a 2018.-as évben az északi oldalon lévő konténerhűtő zajcsökkentésére is sor került, továbbá a 2019-2020-as években a kondenzátorok és a déli oldalon lévő hűtőaggregát egységnél lévő, az időjárás által megrondálódott hangelnyelő rétegek új hangnyelő réteggel történő cseréje került megvalósításra.

A Hungary Meat Kft. jogi képviselője még a következőket fűzte hozzá:

“A fentiekben rögzítettekből egyértelműen kitűnhet a T. Szerkesztőség számára is, hogy a Cikkben a Társaság, illetve a vágóhíd működésével kapcsolatosan valótlan tényállítások megjelentetésére került sor, az abban közöltek nem fedik a valóságot.

Az előző bekezdésben is írt okokból kifolyólag, a Cikk többek között alkalmas Társaság jó hírnevének a megsértésére is.

Rögzíteni szeretném, miszerint a Cikk általánosságban is azt sugallja, hogy a Társaság a vágóhíd üzemeltetése során nem a jogszabályi rendelkezések betartásával jár el.

Ugyanakkor egyértelmű, hogy semmilyen, a fenti valótlan közléseket hiteltérdemlően alátámasztó bizonyíték bemutatására nem kerül sor a Cikkben.

Az is nyilvánvaló, miszerint a jelen levelemben hivatkozott egyértelmű tényekből megállapítható, hogy a Társaság a zajvédelem, illetve levegővédelem vonatkozásában a jogszabályi kötelezettségeit minden esetben betartja.

Rögzteni szeretném azt is, miszerint a Társaság által üzemeltetett húsfelolgozó üzem már a hetvenes éveket megelőzően is ilyen jellegű tevékenységet folytató üzemként működött – a környék lakóinak tudtával, és a szóban forgó működés minden velejárójával együtt -, illetőleg a T. Szerkesztőség előtt is nyilvánvalóan ismert az a körülmény, hogy a húsfeldolgzó üzemek nyilvánvaló működési sajátossága, az általuk folytatott tevékenység során okozott- az átlagosnál némiképpen nagyobbnak minőíthető- zaj, valamint állati eredetű szagok.

Hangsúlyozni kívánom továbbá, miszerint a Társaság jelenlegi tulajdonosai – ahogy azt a fentiekben röviden részleteztem- különösen jelentős összegeket áldoztak a Társaság vagyonából eddig is arra, hogy a Társaság által üzemeltetett húsfeldolgozó üzem tevékenysége során okozott – az átlagosnál némiképpen nagyobbnak minősíthető- zaj, valamint állati eredetű szagok ne halaják meg az előírt mértéket, illetőleg a Társaság tevékenységével együttjáró említett körülmények a közelben lakók nyugalmát minél kevésbé érintsék negatív módon.

Csupán megjegyezni szeretném, hogy az üzemnek a Társaságot megelőző üzemeltetői, a Társaság jelenlegi tulajdonosaihoz képest jóval kisebb figyelmet és költséget fordítottak a környék lakóinak nyugalmának megőrzésére.

Fontosnak tartom továbbá felhívni a T. Szerkesztőség figyelmét a Társaságnak a lokális, sőt az egész magyar élelmiszeriparban betöltött kiemelkedő szerepére – amely körülménnyel nyilván a T. Szerkesztőség is feltehetően teljes mértékben tisztában van- , amelyre tekintettel is a Társaságnak fokozottan figyelnie szükséges arra, hogy egyrészről a különböző médiumokban milyen híreket jelentetnek meg a működésével kapcsolatosan, másrészről pedig, hogy a valótlan állítások milyen negatív hatásokat generálhatnak a Társaság működésével összefüggésben.

A Társaság jó hírneve megőrzésének azon okból kifolyólag is kardinális jelentősége van, hogy Kiskunfélegyháza településén, illetve annak vonzáskörzetében, a Társaság, valamint a Társaság által üzemeltetett húsfeldolgozó üzemben gazdasági tevékenységet végző vállalkozó cégek, több száz személy – köztük nagyszámú helyi lakos- számára biztosítanak állandó és megbízható munkahelyeket, túl azon, miszerint a Társaság tevékenységéhez köthető egyéb – számos magyar személynek munkalehetőséget biztosító- magyar vállalkozók – sertésbeszállítók, fuvarozó cégek, logisztikai cégek stb.- bevételi forrásainak jelentős részét, a Társasággal való gazdasági kapcsolatok adják.”

Hirdetés

Felkapottak

Repülőnap 2021 – élő közvetítés a szombati napról

Közlekedési dugóval indult újra 8 év után a Kecskeméti Repülőnap. Teltházas volt a rendezvény, az időjárás is kegyes volt...

Hirdetés

Legnépszerűbb

Repülőnap 2021 – élő közvetítés a szombati napról

Közlekedési dugóval indult újra 8 év után a Kecskeméti Repülőnap. Teltházas volt a rendezvény, az időjárás is kegyes volt...