fbpx
13 C
Kecskemét
2023. június 4., vasárnap

FRISS HÍREK

Antikorrupciós javaslat megy be a közgyűlés elé

Arról kapott szerkesztőségünk tájékoztatást, hogy a Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselője, Bodrozsán Alexandra hat pontból álló javaslatot fogalmazott meg indítvány formájában, amelyet a csütörtöki közgyűlés fogadhat, vagy utasíthat el.

Az indítványban a következő pontok szerepelnek (nem szó szerint idézve):

  1. Nyilvános működés: bizottsági és közgyűlési ülések napirendjei, előterjesztései, dokumentumai legyenek az ülés előtt megtekinthetőek, utána haladéktalanul kerüljenek fel a jegyzőkönyvek elektronikusan kereshető formában. A szavazások eredményei szintén. Továbbá az érdeklődők jelen lehessenek a fenti üléseken, azon felvételeket készíthessenek. A testületi ülések a kecskemet.hu-n is online követhetőek legyenek.
  2. Közérdekű adatigénylés: Az önkormányzat vállalja, hogy nem igényel költségtérítést a teljesítéshez. A beérkezett igényléseket és az arra adott válaszokat a válaszadást követően két héttel közzéteszi (anonimizálva).
  3. Átlátható költségvetési gazdálkodás: Az önkormányzat költségvetése legyen közérthető, ábrákkal illusztrálva fent a kecskemet.hu-n. Emellett táblázatos formában is (COFOG) szerinti, vagy az államkincstári rendszerben rögzített bontásban is. Ugyanígy az önkormányzati cégek beszámolói, költségvetései is. Továbbá az önkormányzati beazonosítható módon számoljon be a beadott pályázatokról részletesen.
  4. Nyilvános szerződések, közbeszerzések: Az önkormányzati az ügyviteli folyamat részeként tegye közzé a honlapján a szerződéseit és azok módosításait a fontosabb paraméterek elektronikusan kereshető adatbázisban legyenek elérhetőek. Továbbá tegyék közzé az önkormányzat és cégei által kiírt 1 millió forintot meghaladó beszerzéseket, azok módosításait. Ezenfelül az ingatlanok bérbeadására vonatkozó szerződéseket is, indoklásokat is abban abban az esetben, ha az a becsültnél alacsonyabban történik.
  5. Önkormányzati tulajdonú vállalatok: Tegyék közzé a részben vagy egészben tulajdonolt cégek listáját, tulajdoni hányadokat. A cégek irányítási struktúráját, a döntéshozó testületek összetételét, éves terveket, szervezeti szabályzatokat. A cégek hasonlóan a fenti bekezdésben kereshető módon tegyék fel a beszerzéseiket, szerződéseiket. Legyenek elérhetőek a tisztviselők, döntéshozók javadalmazásai. A 100 millió forint költségvetést meghaladó vállalatok antikorrupciós szabályzatot alakítsanak ki.
  6. Elszámoltatható döntéshozók: Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata legyen elérhető a kecskemet.hu-n. Továbbá az önkormányzati cégek vezetőié is. Legyenek elérhetőek a tanácsnokok juttatásai, beszámolóik a munkájukról.
Hasonló cikkünk:  A kecskeméti LUK vicces-szomorú története
Hasonló cikkünk:  Jászberényi Sándor haditudósító mesél az orosz-ukrán frontról a KecsUP Esten

Szerkesztőségünk korábban közérdekű adatigényléssel fordult az önkormányzathoz, akkor azt a választ kaptuk, hogy közel 104 ezer forintért tudják ezt megoldani.

Mi nem hagytuk annyiban, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordultunk. Kecskemét Megyei Jogú Város jegyző asszonyának tájékoztatása szerint az általunk igényelt dokumentumok 383 oldal terjedelműek. A vonatkozó kormányrendelet szerint 383 oldal fekete-fehér másolat adathordozó költsége 383*12,-Ft=4596,-Ft. Mivel mi az iratok elektronikus megküldését kértük, ezért a fenti iratmásolási költséget sem tartjuk megalapozottnak.

Megítélésünk szerint jegyző asszony tájékoztató levele ellentétes Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 301/2016. (IX.30.) A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló kormányrendelet szellemével és betűjével is.

Mindezekre tekintettel kértük a tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, hogy hatósági eljárást folytasson le Kecskemét Megyei Jogú Város
jegyző asszonyának költségtérítésének megállapítása vonatkozásában.

Az antikorrupciós javaslat és a NAIH eljárásáról is beszámolunk majd!

Hirdetés

Felkapottak

Ágasegyházánál videóra vették a fekete nagymacskát

Hajnal Viktor felvételét már többen megosztották a Facebookon. Egy lovaskocsiról vettek videóra egy fekete macskaszerű állatot, még az is...

Hirdetés

Legnépszerűbb

Ágasegyházánál videóra vették a fekete nagymacskát

Hajnal Viktor felvételét már többen megosztották a Facebookon. Egy lovaskocsiról vettek videóra egy fekete macskaszerű állatot, még az is...