A Károli egyetem sok hallgatója is kiáll az SZFE mellett

0
Hirdetés

Miután Kecskeméten van a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógusképző Karának egyik képzőhelye a Kaszap utcán, ezért helyi hírértéke is van annak, hogy az egyetem több, mint 200 jelenlegi és volt hallgatója írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben kiállnak az SZFE, mint intézmény, és a szabadságukért küzdő színművészetisek mellett.

Aki egy ilyen konfliktusban nem foglal állást, az az erőszaktevők mellett teszi le a garast.

Így fogalmaznak abban a szolidaritási nyilatkozatban, amelyhez lehet még csatlakozni. Majd világi és keresztény oldalról is megközelítik a történéseket.

Világi értékek szerint úgy vélik az aláíró károlisok, hogy “az egyetemi autonómia a felsőfokú oktatási intézmények működésének alapeszméje. Korlátként jelenik meg az oktatást irányítók számára, megszabja az intézmények szakmai életébe való beavatkozás terjedelmét. Az egyetemi autonómia védőernyő. Az intézmények behatástól való mentességüket hivatott biztosítani, melyből a tanítás és a tanulás szabadsága, az önkormányzatiság szárba tud szökkenni. “Az egyetem autonóm intézmény, amely a tudományos kutatásban és az oktatásban hozza létre, értékeli és adja át a kultúra értékeit. Hogy kielégíthesse a kor szükségleteit, kutatási és oktatási tevékenységének minden politikai, gazdasági és ideológiai hatalommal szemben függetlennek kell lennie” (Magna Charta Universitatum, Alapelvek 1.).”

Keresztény értékek szerint úgy gondolják, hogy ““szabadnak és önrendelkezőnek teremtette Isten az embert” (Alexandriai Teophilosz: Ad Autolycum 2.27 PG 6.1096). Az SZFE-vel történtek sértik a szubszidiaritás elvét, mely szerint a kisebb társadalmi egységnek – mint az egyetem – annyi illetékesség jusson, amennyi lehetséges, a nagyobbnak pedig – az államnak –, amennyi szükséges. Így pedig a személyközelibb, részvételibb egységet sérti, ahelyett, hogy teret adna az egyetemi polgároknak és a közösségüknek önmaguk meghatározására. Épp ezért nem gyanakvással kell nézni arra, aki önrendelkezését védi, hisz ki ne védené Isten egyik legértékesebb ajándékát.”

Hirdetés

Tekintélyuralom és erőből átvitt átalakítás helyett valódi párbeszédre volna szükség az érintettekkel – zárják a nyilatkozatot.

500 Ft1000 Ft3000 Ft