Jogerősen pert nyertünk a polgármesterrel és az önkormányzattal szemben

0

Mint arról már többször írtunk, a polgármester (és egy ügyben az önkormányzat is) három helyreigazítást kért tőlünk tavaly ősszel, a választási kampányban írt cikkeink miatt. Ezek közül az egyiket végül nem vittték bíróságig, a másik kettőt igen. Ezek a KSE-ügyről és az éjszakai életről szóltak. Itt van ezekről egy rövid összefoglaló.

Azt is jeleztük, hogy nem adjuk fel, és a végsőkig elmegyünk, mert hiszünk az igazunkban. Most kiderült, hogy az éjszakai életről szóló cikk és helyreigazítás kapcsán ezt jól is éreztük. A Kúriáig vittük az ügyet, miután első- és másodfokon is a felpereseknek (polgármester és önkormányzat) adtak igazat.

A Kúrián JOGERŐSEN megnyertük a pert, és a felperesek keresetét teljes mértékben elutasították, és a költségek megfizetésére kötelezték őket.

A polgármesternek és az önkormányzatnak egyetemlegesen a korábbi kiadónknak, az AB Holding Kft.-nek meg kell fizetnie 222.250 forintot (első-, másodfokú felülvizsgálati eljárási költséget) 15 napon belül. A polgármesternek pedig az állam felé is kell fizetnie 154 ezer forintot (kereseti, fellebbezési és felülvizsgálati eljárási illetéket). Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Emlékeztetőül, miről is szólt ez a per

Akkori cikkünkben ezt a mondatot kifogásolták a felperesek, és az első- és másodfok is úgy döntött, hogy valótlanül híreszteltünk benne, vagyis tényeket állítottunk, amelyek nem felelnek meg a valóságnak.

“Emlékezzünk vissza a nagy postával szembeni Jam Pub kálváriájára, ahol egy idő után ellehetetlenítették a működést, de ott van még a korábbi eset a Vanityvel. A koncertekre járó rétegnek pedig a Technika Kávézó bezárásával adták meg a kegyelemdöfést.”

Azt írtuk korábban, hogy érthetetlen számunkra az első- és másodfok ítélete, szerintünk rosszul értelmezték az írásunkat. Így fogalmaztunk:

“Ami azért is érthetetlen, mert pl. még csak hogyan is gondolhattunk volna arra, hogy a Vanityhez köze lenne a jelenlegi polgármesternek, amikor az az ügy Zombor Gábor idején történt, ahogy a linkelt cikkben is egyértelmű ez, az említett dátum miatt. Valamint a többi esetet is úgy hoztuk fel, hogy tendencia, hogy egyre kevesebb a bulizós hely a városban. Ebben az ügyben is felülvizsgálati kérelemmel éltünk.”

Most ez a felülvizsgálat ért véget azzal, hogy a Kúria elutasította a polgármester és az önkormányzat keresetét.

Hasonló cikkünk  Vagyonnyilatkozat: Többet keres a polgármester az egyetemi alapítványnál, mint polgármesterként

A döntés értelmében nem tényeket írtunk, hanem a véleményünket fogalmaztuk meg, egy politikai vitában szólaltunk meg. A kampány időszakában ráadásul.

Az ítélet szerint (kiemelések tőlünk):

“A jelöltek alkalmassága és az általuk vezetett szerv korábbi tevékenysége tárgyában kialakult politikai vitába ugyanis nemcsak maguk a jelöltek vagy jelölőszervezetek szólhatnak bele, hanem bárki, így a sajtó is, amelynek egyenesen alkotmányos küldetése az, hogy a közhatalom gyakorlóit ellenőrizze, aminek szerves részét képezi a közügyek alakításában résztvevő személyek és intézmények tevékenységének bemutatása és – akár rendkívül éles hangú – kritikája.”

A Kúria még felsorolja döntésének egyéb indokait, de a végén így foglalja össze:

“Ennek eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy a sérelmezett cikk összességében az I. rendű felperes polgármesteri tisztségre való alkalmassága és a felperesek fiatalokkal kapcsolatos tevékenysége tárgyában megfogalmazott politikai véleménynek minősül. Az a kérdés ugyanis, hogy a felperesek hogyan álltak hozzá a cikkben említett „hangosnak vélt belvárosi szórakozóhelyekhez,” miként kezelték az e körben kialakult esetleges helyi konfliktusokat, olyan helyi közügynek minősül, amely – különösen egy választási kampány során – politikai viták színterét képezheti. Az írás ebben a helyi politikai vitában foglalt állást akkor, amikor kifejtette, hogy véleménye szerint a felperesek „igyekeznek kiszorítani a belvárosból a hangosnak vélt szórakozóhelyeket,” ennek keretében pedig csupán általánosságban, tényállításnak minősíthető konkrétumok nélkül utalt arra, hogy „ellehetetlenítették” két szórakozóhely működését, és elérték egy további szórakozóhely „bezárását.” Mindez nem több, mint a felperesek tevékenységének minősítése és bírálta, amely észszerűen csakis a választási kampány során a polgármester-jelöltek alkalmassága tárgyában indult politikai vita /…/

Mivel politikai vita nem lehet sajtóhelyreigazítás alapja (PK 12. számú állásfoglalás III. pontja), a felperesek alap nélkül követelték, hogy az alperes az Smtv. 12. § (1) bekezdése alapján tegyen közzé helyreigazító közleményt. Ahhoz ugyanis, hogy megcáfolják az alperes által közölt politikai véleményt, a közszereplést önként vállaló I. rendű felperesnek és az általa vezetett II. rendű felperesnek –különösen a választási kampány idején– hatékony kommunikációs eszközök álltak a rendelkezésükre. Ezek segítségével a politikai vitában kialakult ellenvéleményüket – a közügyekkel kapcsolatos sajtó- és vélemény-nyilvánítási szabadság szükségtelen és aránytalan bírói korlátozása nélkül – maguk is szabadon kifejezésre juttathatták.

A kifejtett okok miatt a jogerős ítélet sértette az Smtv. 12. § (1) bekezdését, ezért azt a Kúria a Pp. 424.§ (3) bekezdése alapján – a perköltség és a le nem rótt illeték viselésére vonatkozó rendelkezésekre kiterjedően – hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett részét ebben a körben megváltoztatta, és a felperesek keresetét elutasította.”

A városháza sajtósa korábban azzal is indokolta, hogy nem válaszolnak nekünk kérdésekre, hogy nem jelentettük meg a helyreigazításokat

Akkor Takács Valentina ezt írta egy érdeklődő levelünkre:

“Ami viszont helyreigazítás címén/helyett megjelent, az már egy kicsit sok volt.”

A helyreigazításokat azért nem jelentettük meg (hanem csak helyettük versrészleteket), mert úgy éreztük, azoknak nincs alapjuk. Az egyikről most derült ki, hogy valóban alaptalan volt.

Hasonló cikkünk  Az idősek pofára estek, orvosok magyarázkodnak: Mégsem ingyenes minden 65 év felettinek a Prevenar 13

 

 

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here