fbpx
20 C
Kecskemét
2023. szeptember 22., péntek

FRISS HÍREK

Ne csak szemre, hanem műszerrel döntsenek a közutak melletti fákról – jogszabály-módosítást sürget a Zöld Küldetés Egyesület

Nyílt levelet írt a Zöld Küldetés Egyesület az 52-es főút mellett kivágásra megjelölt fák ügyében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, Kecskemét két országgyűlési képviselőjének, a kormányhivatalnak és a polgármesternek. Véleményük szerint az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 1998-as miniszteri rendelet elavult, és sürgős felülvizsgálatra, módosításra szorulna a fák védelme érdekében. A rendelet ugyanis jelenleg a közút területén lévő fák állapotának vizsgálatánál csupán kétévenkénti szemrevételezést ír elő. Az egyesület úgy véli, ez nem adhat valós képet a fák állapotáról, és súlyos hiba, környezetünk nagymérvű károsítása, ha nagy lombozatú, értékes fákat érdemi műszeres vizsgálat, valamint szakvélemény megismerése nélkül kivágnak.

Mint arról beszámoltunk, az 52-esen közlekedők a Sasfészek étterem környékén, a Csalánosi erdő mellett, egészen az izsáki leágazásig rengeteg – számításunk szerint közel száz – fán láthatnak számokat, a főút mindkét oldalán. Nagyméretű nyárfákról és platánokról van szó, amelyeket – úgy tudjuk – az ötvenes-hatvanas években ültettek, és amelyek jól beárnyékolják az utat. Volt olyan fa, amelyen az 51-es sorszámot láttuk. A legtöbbnél nincs jele kiszáradásnak, koronájuk épnek tűnik.

„A vonatkozó szabályzat szerint a közút területén levő fák állapotát szemrevételezéssel kétévente legalább egyszer meg kell vizsgálni és a forgalomra veszélyes fák kivágásáról intézkedni kell. Ezen folyamat első eleme a száraz, csúcsszáraz vagy részben korhadt útmenti fák megjelölése, beazonosítható módon. A kijelölt fák kivágására ütemezetten kerülhet sor saját teljesítésben vagy külső vállalkozó bevonásával a rendelkezésre álló erőforrások függvényébe” – közölte első megkeresésünkre a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Fotó: Hraskó István

Rákérdeztünk, hogy pontosítsunk: amelyik fa törzsére számot festettek, az kijelöltnek tekinthető, azaz ki is lesz vágva? Igenlő volt a válasz: a Magyar Közút egész pontosan azt válaszolta, a számozás azt jelenti, „hogy az adott fát kivágják a szakemberek, azonban nem egyszerre, hanem a fák állapotától függően ütemezetten, egyes fák esetében csak évek múlva lehet szükség a kivágásra”.

A faültetésekben Kecskeméten élenjáró, a Fürdő mögötti Erdőparkot létrehozó, a szemléletformálást kiemelt céljának tekintő Zöld Küldetés Egyesület honlapján szerdán figyelemfelhívást tett közzé. Mint írták, döbbenettel értesültek a fák kivágásának tervéről. Közölték, az ügyben levelet küldtek a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának, dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselőknek és Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármesternek. A leveleket közzé is tették weboldalukon.

Ezekben kijelentik: az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet – amelyre a Magyar Közút a Kecsupnak írt válaszában is hivatkozott – napjainkra elavult, és sürgős felülvizsgálatra, módosításra szorulna a fák védelme érdekében. „Ma már más időket élünk, mint akárcsak 25 éve” – hangsúlyozzák.

Fotó: Hraskó István

De hogyan is szól az ominózus rendelet?
„A közút területén levő fák állapotát szemrevételezéssel kétévente legalább egyszer meg kell vizsgálni és a forgalomra veszélyes fák kivágása iránt intézkedni kell.”

A Zöld Küldetés szerint „súlyos hiba és környezetünk nagymérvű károsítása lenne”, ha akár az 52-es főút melletti, akár más, közutak mentén lévő „értékes fákat érdemi vizsgálat nélkül, pusztán szemrevételezés után kivágnák”.

„Kétévenkénti szemrevételezéssel történő favizsgálat nem adhat valós képet a fák állapotáról. Így az eltávolításkor azt sem lehet pontosan tudni, egészséges-e a vágásra kijelölt fa, avagy sem, esetleg szakszerű ápolással meg lehetne-e még tartani tíz-húsz, vagy akár még ötven évig is. Nem minden elváltozásnak kell kényszerű fakivágást eredményeznie – van, ami faápolási beavatkozással kezelhető a veszély elhárítása érdekében. Mindez a mai klimatikus viszonyok között egyáltalán nem részletkérdés. Főleg, ha az említett fák közül sok szemre egyáltalán nem tűnik kiszáradóban lévőnek vagy éppen betegnek, sőt nagy részük szemmel láthatóan jó egészségi állapotnak örvend” – közölte az egyesület.

Hasonló cikkünk:  Rengeteg fát megjelöltek az 52-es főút mellett, kivágás lehet a sorsuk

Fotó: Hraskó István

Véleményük szerint az lenne a helyes eljárás, ha az utak menti fákat sokkal alaposabban megvizsgálnák FAKOPP-műszerrel (ez a törzsön belüli odvasodás, korhadás felderítésére alkalmas), favizsgálati szakvélemény készülne, és ez alapján csak a valóban veszélyes fákat vágnák ki. Amelyek pedig szakszerű ápolással veszélymentessé tehetőek, kivágás helyett meg kellene őrizni.

Hasonló cikkünk:  Lincshangulat uralkodik Hajdúszoboszlón a vendégmunkások miatt

„A klímaváltozással minden egyes fa felértékelődik, az idős, gyökereikkel a mély talajrétegekbe hatoló nagy fák pedig kiemelt értéket képviselnek, mind ökológiai szolgáltatásuk, mind a vízkörforgásban betöltött szerepük miatt, az utak mentén pedig a fokozott levegő tisztítási képességük végett. Egy nagy lombkoronájú fát nagyon sokáig nem tudnak pótolni a helyére ültetett facsemeték, amelyeknek a mai klimatikus viszonyok között egyre kisebb az esélyük a megmaradásra, közülük nagyon sok kiszárad az ültetést követő akár egy éven belül” – emeli ki a Zöld Küldetés.

Felhívják a figyelmet a Magyar Faápolók Egyesülete által kifejlesztett Faérték alkalmazásra is (https://faapolok.hu/faertekszamitas/), amely segítségével meghatározható egy fa pontos értéke. A program a fák jószolgálatára helyezi a számítás alapjait, vagyis arra, hogy a fa mennyi árnyékot ad, mennyi port, szén-dioxidot köt meg, és mekkora a párologtatása. Mivel mindez a fa lombkoronájában történik, ezért lombkoronaegységet vesz alapul. A forintosított érték azt jelenti, hogy mennyi pénzt kellene költeni egy faiskolában, ha adott fajtájú, korú, méretű fát szeretnénk megvásárolni, pontosabban, mennyi kis fa lombfelülete pótolná az adott egyed lombfelületét.

Fotók: Hraskó István

A Faérték eljárás szerint egy 60 éves platánfa és fehér nyár értéke is (elhelyezkedéstől, lombkorona állapotától, egészségi állapotától függően) kb. 2 és 9,5 millió forint között változhat. Egy 70 éves, kitűnő egészségi állapotú, ép koronájú platán értéke 13,3 millió forint, egy ugyanilyen kocsányos tölgyé már 16,8 millió forint.

„Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a fák sem örök életűek, előbb-utóbb mindegyiknél elkövetkezik az a kor vagy állapot, amikor nem lehet tovább halogatni a kivágását, főleg, ha a kidőlés kockázata miatt a fa alatt közlekedők testi épsége is veszélyben van. Ilyen esetekben teljes mértékben indokolt a fa eltávolítása. De úgy véljük, amíg lehet, mindenképpen érdemes megőrizni az idős, nagy fákat is. Ez az egész társadalom érdeke” – hangsúlyozza az egyesület.

Az ügyben levelet írtak Szilvai József Attilának, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának, és kérték, járjon közbe a jelzett fák alapos, faápoló szakemberek által történő műszeres megvizsgálása érdekében.

Fotó: Hraskó István

„Kértük, hogy csak a szakvélemény megismerése után szülessen döntés a fák további sorsáról, és csak azok legyenek eltávolítva, amelyek valóban veszélyt jelentenek a közlekedőkre. A későbbiekre nézve szeretnénk, ha ez országosan általános gyakorlattá válna. Javasoljuk a fenntartás során a lézerszkenner alkalmazásával történő felmérést, amellyel hatékonyan meg lehet állapítani például, hogy az egyes fák mennyire bírják a szélterhelést” – derül ki a Zöld Küldetés honlapjáról.

Megkeresték Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának vezetőjét, Csókási Anitát, és Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert is, közbenjárásukat kérve az ügyben.

És végül nyílt levelet írtak dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselőknek is, hogy felhívják figyelmüket a szerintük elavult miniszteri rendeletre (a fák kétévenkénti szemrevételezése és ennek nyomán a fák kivágása).

„Kérjük őket, kezdeményezzék a jogszabályi változtatást az egészséges és ápolással megőrizhető fák védelme érdekében” – közölte az egyesület.

A Kecsup közben újabb számozott fákat vett észre, ezúttal a 44-es főút mellett, a 12-es és 13-as kilométerszelvények között.

Ezek a megszámozott fák a 44-es főút mellett vannak / Fotó: Hraskó István

Hirdetés

Felkapottak

Ágasegyházánál videóra vették a fekete nagymacskát

Hajnal Viktor felvételét már többen megosztották a Facebookon. Egy lovaskocsiról vettek videóra egy fekete macskaszerű állatot, még az is...

Hirdetés

Legnépszerűbb

Ágasegyházánál videóra vették a fekete nagymacskát

Hajnal Viktor felvételét már többen megosztották a Facebookon. Egy lovaskocsiról vettek videóra egy fekete macskaszerű állatot, még az is...